Video och rörligt.

Video och rörligt material växer explosionsartat på nätet och blir alltmer populära contentformat. Under 2015 passerade digital video till och med sociala medier när det gäller spenderad tid i åldersgruppen 18+ enligt en aktuell undersökning i USA. Det ökande tittandet drivs på av tillväxten av antalet smarta telefoner, surfplattor och uppkopplade TV-apparater.

Video kan vara ett utmärkt format även för Content Marketing eftersom det lämpar sig för att göra djupare innehåll mer lättillgängligt.

Inte minst eftersom rörligt innehåll gör det möjligt att kommunicera längre och mer komplexa budskap i mobila format något som är viktigt eftersom en allt större del av internetanvändandet idag sker i mobilen.

Vi på The Content Family har stor erfarenhet av produktion av Content Marketing i rörliga format. Tillsammans med vårt nätverk och våra partners kan vi erbjuda den kompetens och de resurser som krävs för såväl mindre som större produktioner.