Därför behövs en ny typ av kommunikation.

Varför jobba med oss?

woman-smartphone-girl-technology

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR BETEENDEN

Världen har förändrats. Vi agerar inte som vi gjorde för några år sedan när vi ska köpa en vara eller tjänst, anlita en ny leverantör eller söka ett jobb. Vi söker på Google, diskuterar i sociala medier och kollar rekommendationer och åsikter på olika sajter. Digitaliseringen påverkar oss alla och sättet som företag och organisationer kommunicerar på behöver förändras. Vad innebär det här då?

pexels-photo-529923

NYA SÄTT ATT KOMMUNICERA

Kommunikationen behöver anpassas till nya beteenden i en digital värld och möta de behov som uppstår. Vår huvudmetod för att göra detta är det som populärt kallas för content marketing, eller innehållsmarknadsföring.

pexels-photo-326514

TEKNIKEN SOM MÖJLIGGÖRARE

Idag har vi tack vare tekniken också nya möjligheter att mäta, rikta och följa upp kommunikationen. Från ett budskap till alla – till individanpassad och utvald information eller erbjudanden till några utvalda.Vi hjälper dig att maximera de nya arbetssätten, för strålande och mätbara resultat.

pexels-photo-288477

AFFÄRSDRIVANDE CONTENT MARKETING

Vi hjälper våra uppdragsgivare att koppla kommunikationen till konkreta affärsmål i en digital värld. Det handlar oftast om försäljning och leads, men det kan också handla om att rekrytera framtidens medarbetare, eller att helt enkelt skapa ökad kännedom om våra kunder och vad de erbjuder. Vi kallar det för affärsdrivande Content Marketing.