Text och redaktion.

Vi har lång erfarenhet av att producera redaktionell text inom en mängd olika ämnesområden oavsett om det handlar om artiklar, texter för sociala medier, faktaspäckade whitepapers, eller nya digitala långformat som blandar inspirerande text med spännande videoformat och fångande bilder.

I vårt nätverk ingår erfarna redaktörer som kan fungera som arbetar med att kvalitetssäkra och projektleda redaktionellt arbete för våra uppdragsgivares räkning.

Vi sticker inte under stol med att vi gillar allra bäst att jobba med digitala format tack vare mätbarhet och möjligheten att driva konkreta affärsresultat såsom till exempel leads. Men vi har också lång erfarenhet av tidningsskapade i pappersform och i vissa fall är det högst relevant att ta ut innehåll i pappersformat.

När vi jobbar med löpande redaktionella uppdrag till exempel i inbound marketing-uppdrag så jobbar vi utifrån en taktisk contentkalender som åskådliggör när i tiden olika typer av innehåll ska produceras, i vilka kanaler det ska publiceras, vem som ansvarar för processen och vilka kanaler som skall utnyttjas för spridning och syndikering av innehållet.