Spridning i sociala medier.

Sociala mediekanaler spelar en allt större roll för framgångsrik spridning av innehåll i Content Marketing-initiativ och kampanjer.

Det handlar dels om att förstå och utnyttja möjligheterna med sponsrade inlägg i kanaler som till exempel Facebook, LinkedIn, Instagram och Twitter. De stora sociala plattformarna erbjuder idag store möjligheter att effektivt utnyttja olika möjligheter till styrning och segmentering för att nå rätt målgrupp, publik och individer. Kampanjer kan optimeras beroende på om syftet är att nå ut så brett som möjligt, eller om syftet är att uppnå någon form av konvertering.

Dessutom och kanske ännu mer intressant är de sociala plattformarna som datakälla.

Tack vare ofta utmärkta analysverktyg och detaljerad data kan plattformarna användas som testbänk för att generera insikter om vilken typ av innehåll som fungerar och engagerar. Insikter som sedan kan bli ett underlag för contentstrategier framåt.

Rätt utfört ger Content Marketing-initiativ i sociala medier ofta bra effekt och fungerar som huvudstrategi eller ett komplement för att skapa spridning av innehåll i andra kanaler såsom till exempel Native och e-post.

The Content Family arbetar med att hjälpa uppdragsgivare med alltifrån strategi, genomförande och produktion till uppföljning och analys av Content Marketing-initiativ i sociala medier.