Innehåll för sociala medier.

De flesta företag är idag på något sätt aktiva i sociala medier. Kanske i form av en Facebook-sida, en blogg på sin hemsida, ett Twitter-konto, ett Youtube-konto eller kanske en sida på LinkedIn. Fler och fler företag testar också nya kanaler såsom till exempel Instagram, Snapchat, Pinterest och Tumblr.

Det lätt att starta en ny social kanal, men det är inte alltid lika lätt att hinna med att faktiskt uppdatera sina kanaler med relevant information som våra presumtiva och nuvarande kunder är intresserade av. och ibland kan det också vara knepigt att koppla insatserna till konkreta affärmål och mäta resultatet.

Vi på The Content Family har en gedigen erfarenhet från att ha jobba med sociala kanaler.

Både vad gäller löpande operativt arbete, produktion av innehåll och sist med inte minst mätning, analys och omvärldsbevakning.

Vi ser till att våra uppdragsgivares innehåll kommer ut i relevanta kanaler där rätt målgrupp kan nås och förutom att arbeta med organisk spridning så arbetar vi med olika former av betald spridning såsom till exempel Facebook och Instagram ads, LinkedIn sponsored updates och promoted tweets på Twitter.

Vi kan även lösa uppföljning och analys av arbetet och tillsammans med vårt nätverk och partners inom detta område kan vi hjälpa till att ta fram kompletta strategier och policies för närvaron.