SEO och SEM.

Ett huvudsakligt syfte när vi skapar innehåll är att tillfredsställa ett behov av information i samband med en köpprocess. Vi vill att informationen ska gå att hitta vid sökning online, framför allt på Google, och stå för majoriteten av onlinesökningar i Sverige. Det kan exempelvis handla om att vår presumtiva kund vill:

  • Veta vilka aktörer som levererar en specifik vara eller tjänst.
  • Få tag i prisinformation, tester, recensioner eller rekommendationer kring en vara eller tjänst.
  • Hitta en guide eller handbok till ett specifikt ämne.

I detta blir SEO för Content Marketing ett viktigt verktyg när man vi vill ta reda på vad de tilltänkta kunderna eftersöker för typ av innehåll. Man kan även ta reda på vilka sökord som är viktigast att skapa innehåll kring för att bli en relevant del utav. Samt för att lokalisera hur konkurrenter är rustade när det gäller samma innehåll.

SEO-analysen blir alltså ett högst relevant och viktigt underlag i framställning av contentstrategier och contentplaner.

Begreppen SEO (Search Engine Optimization) och SEM (Search Engine Marketing) används ofta synonymt. Dock skulle vi vilja säga att en mer korrekt beskrivning är att SEO är en delmängd av SEM. SEM är ett bredare begrepp som förutom analys och optimering exempelvis innefattar betald marknadsföring via sökmotorannonsering.

Även Content Marketing och specifik innehållsproduktion som syftar till att positionera sig inom ett specifikt ämne i de organiska sökresultaten räknas i vissa fall som en del av SEM.