Planering.

I olika delar av den digitala resan fram till ett köp, eller till det att man söker ett jobb, ställer kunden och den arbetssökande olika frågor och söker efter information. Vi tar reda på vad och utifrån dessa insikter kan vi ta fram en innehållsplan som möter intresset och behovet av information, tips och inspiration.

Nästa steg är kartlägga det innehåll som redan finns och ta reda på hur det motsvarar behovet i olika stadier på köpresan. De flesta av våra uppdragsgivare har innehåll som kan återanvändas. Vi kan hjälpa till att få större effekt genom att paketera innehållet, komplettera och skapa tydligare kopplingar till de viktigaste affärsmålen.

Content Marketing-plan
Vi hjälper till att utveckla såväl helhetsstrategier för Content Marketing som specifika kampanjplaner.
Inbound marketing
Vi erbjuder våra uppdragsgivare stöd i alla delar av Inbound Marketing-processen.
Digital säljstrategi
Vi hjälper dig att koppla contentarbetet till konkret försäljning och leads.
Marketing automation
Vi på the Content Family fungerar ofta som byrå- och contentpartner för kunder som behöver hjälp med att driva framgångsrik Inbound Marketing med hjälp av Marketing Automation-verktyg. Vi kan bistå med såväl rådgivning, produktion som process.
Content audit
Vi genomför audits av befintligt innehåll. Vi mappar detta mot olika delar av köpprocessen och hittar eventuella luckor där ytterligare insatser behövs.