Nyhetsbrev och digitala publikationer.

Digitala nyhetsbrev är ofta ett underskattat format för Content Marketing, men faktum är att det finns få distributionssätt som kan mäta sig med e-post när det gäller att nå en utvald målgrupp. Möjligheterna att mäta engagemang kring innehållet är också stora.

Fler och fler företag idag använder sig aktivt av e-post som kommunikationssätt gentemot sina kunder. Med andra ord finns infrastrukturen ofta redan på plats för en framgångsrik utökning av kommunikationen.

Vi på The Content Family hjälper våra uppdragsgivare med såväl produktion som strategi kring digitala nyhetsbrev och publicering.