Native Advertising.

Under de senaste åren har sk Native Advertising vuxit explosionsartat pådrivet av mediehusens ansträngningar att hitta nya intäktsflöden. Native Advertising kan bäst beskrivas som annonsformat som efterliknar redaktionellt innehåll och som ofta men inte alltid, publiceras i det redaktionella flödet. Native kan vara i olika format såsom redaktionell text, rörligt innehåll, grafik av olika slag. Var och en för sig, eller i kombination.

Trots den snabba tillväxten är Native fortfarande en relativt liten del av den totala annonskakan och många aktörer testar och lär sig vad som funkar och inte funkar. Formatet växer dock explosionsartat och I princip varenda mediesajt med självaktning erbjuder idag någon form av Native-format.

En av utmaningarna kring Native Advertising är avsaknaden av standardiserade format. Det pågår ett arbete inom IAB med syfte att etablera standardiserade branschstandarder för native, men än så länge kan det vara en utmaning att på ett smidigt sätt uppnå riktigt stor skala när det gäller denna typ av annonsering.

Här finns det dock flera aktörer på marknaden som arbetar med att bygga upp nätverk, verktyg och plattformar där syftet är att underlätta för annonsörer att nå ut brett med nativekampanjer.

Rätt genomfört lämpar sig native-annonsering i många fall som ett bra sätt att säkerställa spridning och engagemang kring innehållet i en Content Marketing-kampanj.

Vi på The Content Family har flerårig erfarenhet från att ha jobbat med framgångrika Native Advertising-kampanjer för kunder räkning. Vi arbetar med distributionsstrategier, rådgivning vid köp såväl som praktiskt genomförande.

Vi lägger särskilt stor vikt vid att koppla kampanjer till konkreta affärsmål, löpande analys av resultat, samt säkerställer att ROI på investeringen uppnås.