Marketing automation.

Just nu pågår en teknisk revolution inom marknadsföring. I takt med att hela eller delar av affärsprocesserna i fler och fler branscher digitaliseras så ställs det krav på att även marknadsföringsprocesserna automatiseras i allt högre grad. Det är helt enkelt en förutsättning för mer individanpassad kommunikation.

Det här har inneburit en stark tillväxt för det koncept som kallas för inbound marketing, det vill säga de ansträngningar som man gör på marknadsssidan för att fånga presumtiva kunder online, leda dessa in till en webbplats som vi kontrollerar, och där konvertera dessa besökare till leads för vidare nurturing och/eller försäljning.

Som stöd för denna typ av processer har det på senare tid utvecklats en stor mängd olika system och programvaror för så kallad marketing automation, eller automatiserad marknadsföring. Fler och fler marknadsavdelningar implementerar denna typ av system.

A och O för att bedriva framgångsrik Inbound Marketing med stöd av Marketing Automation är att ha tillgång till relevant och intressant innehåll. innehåll som våra presumtiva kunder är intresserade av att söka efter, läsa, ladda ner och sprida vidare. Det är det innehåll som ska locka besökare till vår webbsajt och det är det innehållet som våra besökare ska vilja ladda ner och ta del av i form av till exempel ett whitepaper, en guide, en videotutorial, eller ett videoseminarium.

Vi på the Content Family fungerar ofta som byrå- och contentpartner för kunder som behöver hjälp med att driva framgångsrik Inbound Marketing med hjälp av Marketing Automation-verktyg. Vi kan bistå med såväl rådgivning, produktion som process.