Internationell spridning.

På en global marknad blir det allt viktigare för många företag att snabbt kunna agera och kommunicera på fler marknader samtidigt. De investeringar man gör i form av innehåll, kampanjmaterial och produktioner vill man ofta gärna få utväxling för på fler marknader än enbart i det land som de producerats. Det här ställer dock krav för lyhördhet och kunskap om lokal kultur och lokala målgrupper.

Vi på The Content Family har hjälpt flera uppdragsgivare att skala ut Content Marketing-kampanjer utanför Sverige. Med hjälp av vårt nätverk och duktiga samarbetspartners kan vi leverera såväl innehåll som digitala produktioner på andra språk och anpassat för andra marknader. Vi har även tillgång till rätt kanaler för att nå ut med innehåll snabbt och effektivt oavsett plats och marknad.