Insikter.

Grunden till att skapa en framgångsrik strategi för Content Marketing är att förstå sin publik och målgrupp och vad som är relevant för dem och vilja miljöer och kontexter som de befinner sig i.

Vi tar reda på vad som kännetecknar de personer som vi vill kommunicera med. Vilka är dom? Vad är de intresserade av? Hur ser deras yrkesroll ut? Vilka medier, sajter och kanaler är de intresserade av och följer?

Sedan kartlägger vi vägen från uppmärksamhet, via intresse till efterfrågan och köp. Det som man ofta beskriver som köpresan. En rekryteringsresa fungerar ungefär likadant. Man får upp ögonen för en arbetsgivare, man blir intresserad, fördjupar sig och i slutändan kanske söker ett jobb.

Koncept & idé
Kreativa koncept och smarta idéer blir allt viktigare för att nå igenom med Content Marketing-arbetet. Tillsammans med vår familj levererar vi kreativ styrka.
Predictive analytics
Verktyg för prediktiv analys kan ge oss viktig vägledning om vilket innehåll som är mest effektivt, samt vilka kanaler och mottagare som vi ska fokusera på för att nå ut.
Marketing Persona
Vi bistår med analys av Marketing Personas som en del i Content Marketing-planeringen.
Undersökningar
Marknadsundersökningar kan ge värdefulla insikter om målgruppernas beteende och kan dessutom ofta bli ett bra innehåll i sig.