Inbound Marketing och distribution.

Att ha intressant och relevant innehåll som våra målgrupper är intresserade av att läsa, titta på eller lyssna på är otroligt viktigt om målet är att locka besökare till en webbplats och konvertera till leads och försäljning. Minst lika viktigt är att säkerställa att det innehåll som vi investerar i får den spridning som det förtjänar. Att optimera innehållet för att synas och ranka högt i sökmotorer är en del i detta som om det görs korrekt kan ge ett bra inflöde av organisk trafik. När det gäller organisk trafik så  kan det dock ta tid och det är därför viktigt att ha tålamod. Vi på The Content Family har lång erfarenhet av att jobba med content i Inbound Marketing och dessutom stor kunskap kring hur man kan komplettera med betald distribution av innehåll via till exempel olika former av mediesamarbeten, Native Advertising och i sociala kanaler.

Inbound marketing
Vi erbjuder våra uppdragsgivare stöd i alla delar av Inbound Marketing-processen.
Intelligent styrning
Intåget för Big Data inom onlinemarknadsföring och nya möjligheter att styra annonser mer exakt öppnar också för nya lösningar inom Content Marketing. Vi vet hur dessa bäst kan utnyttjas.
Native advertising
Vi kan hjälpa till med upphandling, genomförande och analys av Native Advertising.
Sociala medier
Sociala mediekanaler spelar en allt större roll för framgångsrik spridning av innehåll i Content Marketing-initiativ och kampanjer. Vi vet hur man gör.
E-postmarknadsföring
Content Marketing via e-post ger stora möjligheter till att rikta sig till rätt personer, mäta och analysera, samt ger ofta bra konvertering. Vi hjälper dig navigera rätt.
Internationell spridning
På en global marknad blir det allt viktigare att snabbt kunna agera snabbt och kommunicera brett. Vi vet hur man mest effektivt skalar ut Content Marketing-arbete.