Spridning.

Ibland behöver våra uppdragsgivare hjälp att nå ut bredare. Det kan handla om såväl förtjänad spridning som förvärvad.

Med förtjänad spridning menar vi till exempel PR-insatser som leder till redaktionell uppmärksamhet, men det kan och handla om samarbete med viktiga influentials som bidrar till att vårt innehåll får den uppmärksamhet som det det förtjänar i sociala kontexter.

När vi arbetar med förvärvad spridning så kan vi göra det i en mängd olika kanaler. Sociala medier, sök, olika former av native-annonsering och displayannonser är vanliga former som vi använder oss av för att säkerställa att våra uppdragsgivare når ut i rätt kanaler mot rätt målgrupp.

Vi har lång erfarenhet från såväl framgångsrikt PR-arbete som arbete med köpta kanaler.

SEO & SEM
Med ett gediget SEO och SEM-arbete säkras en bra utväxling av investeringen i Content Marketing.
Intelligent styrning
Intåget för Big Data inom onlinemarknadsföring och nya möjligheter att styra annonser mer exakt öppnar också för nya lösningar inom Content Marketing. Vi vet hur dessa bäst kan utnyttjas.
Native advertising
Vi kan hjälpa till med upphandling, genomförande och analys av Native Advertising.
Sociala medier
Sociala mediekanaler spelar en allt större roll för framgångsrik spridning av innehåll i Content Marketing-initiativ och kampanjer. Vi vet hur man gör.
E-postmarknadsföring
Content Marketing via e-post ger stora möjligheter till att rikta sig till rätt personer, mäta och analysera, samt ger ofta bra konvertering. Vi hjälper dig navigera rätt.
Internationell spridning
På en global marknad blir det allt viktigare att snabbt kunna agera snabbt och kommunicera brett. Vi vet hur man mest effektivt skalar ut Content Marketing-arbete.