Datadriven Content Marketing.

För att säkerställa att vi är relevanta i vårt kommunikationsarbete så är uppföljning, mätning och analys av avgörande betydelse.

Når vi rätt personer? Driver innehållet engagemang?
Når vi verkligen våra uppsatta affärsmål?

Framgångrikt arbete med datadriven Content Marketing handlar såväl om en tydlig målbild, en strikt process för uppföljning som att man har rätt verktyg på plats.

Här följer vi löpande upp resultatet på flera olika nivåer. Vi tittar på spridning och räckvidd, olika former av engagemangsmått och allra viktigast konvertering till affärsmål, oavsett om det handlar om faktiskt försäljning, leads eller nya kandidater till ett viktigt jobb. Kontinuerlig förbättring och optimering är våra ledord.

Löpande uppföljning och kontinuerlig justering och anpassning av kommunikationsstrategin är en naturlig del av vårt dagliga arbete för våra uppdragsgivare.

Resultatanalys
Löpande mätning, uppföljning och analys är a och o för att få bra utväxling på arbetet med Content Marketing.
Konvertering
Vi på The Content Family arbetar tillsammans med experter från våra systerföretag med konvertering som en naturlig del av digitala köpprocesser och Content Marketing-kampanjer.
Leads och nurturing
Vi på The Content Factory har lång erfarenhet av att jobba med leads i olika former. Vi och erbjuder våra kunder hjälp med att framgångsrikt integrera Content marketing-arbetet med olika former av leadsmål.
Test & optimering
Smarta system för testning, optimering och uppföljning gör att vi i realtid kan lära oss och nå bästa möjliga effekt av Content Marketing-arbetet.