Så här jobbar vi med affärsdrivande Content Marketing.

Vår arbetssätt består av flera olika moment som inkluderar analys, sätta mätbara mål, planering, rollfördelning, produktion av innehåll och uppföljning.

Vi tror på ett snabbrörligt arbetssätt där det i många fall är viktigare att komma igång med testning av idéer och koncept snarare än att ägna alltför mycket tid till långa detaljerade planer. Genom löpande mätning och analys lär vi oss vad som fungerar bäst för att nå uppsatta mål och baserat på dessa insikter finjusterar vi vårt arbete för maximal effekt.

Med en del av våra uppdragsgivare jobbar vi med alla steg i content marketing-processen och med vissa fungerar vi som stöd endast i vissa delar. Vi är vana vid att jobba jämsides med såväl inhouse-team som andra byråer i våra leveranser.

Klicka på knapparna nedan så får du veta mer.