Content Audit.

De flesta kunder som vi möter och arbetar med har en stor andel innehåll redan från början. Som en del i många contentstrategier genomförs en enklare eller mer genomarbetad så kallad Content Audit eller innehållsanalys.

En Content Audit kan gå ut på att man manuellt går igenom det befintliga innehållet och klassificerar det utefter specifika delar. Detta kan exempelvis handla om vem innehållet riktar sig mot, vilket stadie i köpprocessen det är mest sannolikt att innehållet är relevant, samt vilket eller vilka format det finns i.

Resultatet av denna typ av Content Audit blir i många fall en form av karta eller matris. I den ena dimensionen listas olika typer av personas eller målgrupper som man vill kommunicera med, och i den andra dimensionen listas stadier i köpprocessen.

Sedan plottas olika typer av befintligt innehåll in i matrisen. Kartan kan sedan fungera som ett bra underlag för vilken typ av innehåll och vilka format som behöver produceras framåt.

För företag och organisationer som sedan innan har producerat innehåll är det oftast relevant med en mer omfattande analys och genomgång av det befintliga innehållet som finns publicerat online.

Se exempel på hur sökanalysföretaget Moz en sådan mer omfattande process som är nära kopplat till SEO-analys.