Bilder och illustrationer.

Webben blir alltmer visuell. Förutom att dagens sajter ska innehålla relevant information så har vi vant oss vid att de också ska ha en tilltalande design.

Foton och bilder blir en allt viktigare del när man vill förmedla budskap och berättelser och kan vara avgörande för att fånga besökaren och för att få denne att stanna kvar. Vi på The Content Family lägger därför stor vikt vid bilder och fotografier av hög kvalitet när vi jobbar med våra uppdragsgivares innehåll.

Infographics eller infografik kan vara ett bra verktyg för att på ett visuellt och lättillgängligt sätt lyfta fram viktiga budskap från till exempel en faktatext eller en undersökning. Bra infographics ställer stora krav både på redaktionell kompetens för att sortera ut relevant information och hög kompetens vad gäller formgivning.

För att säkerställa att vi kan leverera innehåll med hög visuell kvalitet så jobbar vi på The Content Family med ett stort nätverk av duktiga fotografer och art directors.