Datadriven Content Marketing – Så kommer du igång i 3 enkla steg

 i Tips

Datadriven Content Marketing har blivit extremt hett. Fler och fler contentbyråer pratar om vikten av att jobba datadrivet och på kundsidan så blir det allt starkare fokus på data och analys. Och visst är det viktigt.

Genom att ta tillvara på och analysera den data som Content Marketing-arbetet genererar så kan man dra viktiga slutsatser, jobba smartare och nå bättre resultat. Men vad handlar egentligen datadrivet om och hur kan man enkelt komma igång även med begränsade resurser och begränsad tid?

Här bjuder på vi på 3 enkla steg som gör att du kan komma igång med datadriven content marketing.

1.Missa inte att mäta spridning och räckvidd

De allra flesta som jobbar med content marketing får någon form av data och analyser från sajten där innehållet publicerats. Ofta kommer denna data från Google Analytics eller liknande system. Den här datan är visserligen en viktig del av helheten när man jobbar med datadriven Content Marketing och kan svara på frågor som hur många läsare vi har av vårt innehåll, hur dessa har hittat till oss, vilket innehåll som verkar vara mest intressant, samt hur läsarna agerar när de har tagit del av vårt innehåll.

Den här datan behöver dock kompletteras med data kring hur bra vi är på att sprida och distribuera vårt innehåll. Här kan vi få viktig data kring räckvidd, spridning och exponering från till exempel annonseringssystem (om vi betalar för att sprida innehållet), och data från våra sociala mediekanaler som till exempel Facebook och LinkedIn. Kombinerad kan denna data ge oss svar på hur pass bra vi är på att sprida vårt innehåll och hur många potentiella läsare vi når.

Om vi ser Content Marketing-processen som en sälj- eller leadstratt så ger analys av denna data svar på hur bred vår tratt är längst upp. Om vi inte fyller på med tillräckligt mycket räckvidd här så kommer vi inte heller att kunna nå våra affärsmål i ett senare skede.

2. Hur står det till med engagemanget?

En stor räckvidd är dock helt meningslös om vi inte har ett innehåll som engagerar och aktiverar läsarna. Här kan vi komma långt med den data som finns tillgänglig i system som Google Analytics och ännu längre med den data som många specifika Content Marketing-plattformar levererar.

Här tittar vi till exempel på parametrar såsom antal sidvisningar per besökare, tid spenderad på en sajt och enskilda sidor, hur stor genomsnittlig andel av en videofilm som spelas av tittarna och bounce rate.

Ibland kan denna typ av data vara svårt att dra slutsatser ifrån direkt, men när vi följer och analyserar denna data över tid och genomför benchmarks mellan flera olika content marketing-insatser som vi gör över tiden så kan vi lära oss massor.

Utifrån resonemanget med en säljtratt så ger denna del av datadriven Content Marketing svar på hur duktiga vi är på att hjälpa våra läsare och prospects genom tratten. Ett bra och engagerande innehåll med tydliga call-to-actions, länkar till vidare läsning och fördjupning gör att vi kan öka engagemanget, utveckla vår prospect och driva vidare mot en konvertering.

3. Konvertera, konvertera, konvertera!

För väldigt många Content Marketing-kampanjer och projekt så är det slutliga målet någon form av konvertering.

En konvertering kan se ut på många olika sätt. Det kan handla om att få in en prenumerant på vårt nyhetsbrev, få in kontaktdetaljer genom nedladdning eller titt på premiuminnehåll, eller kanske att kvalificera ett leads för fortsatt bearbetning av säljavdelningen. Om vi har en e-butik så handlar det oftast om att helt enkelt generera direkta köp.

Därför är det naturligtvis A och O att följa och analysera i vilken mån vårt Content Marketing-arbete driver konverteringar. Detta ger oss verktyg för att mer effektivt och tydligare planera våra insatser. Det blir enklare att bestämma vilket innehåll ska konvertera och vilket behöver inte konvertera och utforma och bygga utifrån dessa insikter.

Genom att definiera olika typer av händelser och mål på vår contentsajt med hjälp av Google Analytics eller liknande analyssystem kan vi enkelt komma igång med mätning och analys av konvertering. För det mer avancerade arbetet så finns det möjlighet att göra än mer avancerade analyser med hjälp av data från till exempel speciella Content Marketing-plattformar och/eller Marketing Automation-system.

Datadriven Content Marketing – ett första steg

Naturligtvis kan det datadrivna Content Marketing-arbetet göras betydligt mer avancerat och komplext, men för dig som har begränsad tid och begränsade resurser så är vårt råd att åtminstone börja titta på de tre delar som vi beskriver ovan.

Om du behöver hjälp och stöd kring hur du kommer igång med ditt datadrivna content marketing-arbete så är du varmt välkommen att kontakta oss på The Content Family.

Rekommenderade inlägg

Det finns inga kommentarer.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.