Så här vill vi skapa en byrå för morgondagen

 i På byrån

Välkommen till vår blogg!

Det här är vårt första inlägg och syftet med det är att berätta lite om bakgrunden till varför vi startade The Content Family i början på 2016 och vad vi vill med byrån. Man kanske skulle kunna kalla det för ett ”mission statement”.

Hos dagens konsumenter börjar köpprocessen i allt större utsträckning online och i allt större utsträckning avslutas den också online.  Man söker information om varor och tjänster på Google och i sociala kanaler och skaffar sig på detta sätt ofta snabbt och lätt en uppfattning inför ett köp. I de fall det sker en interaktion mellan köpare och säljare så sker detta numera allt som oftast mycket senare i köpprocessen är tidigare.

Enligt flera olika undersökningar som gjorts de senaste åren sker någonstans mellan 80-95% av informationssökningar inför olika typer av köp online. Det här gäller idag såväl när det gäller konsumenter som när affärer skall göras mellan företag.

I och med denna radikala förändring av köpresan så ställs det allt större krav på marknadsföringen idag vad gäller förmågan att serva de presumtiva kundena med relevant information och innehåll oavsett vilken fas de befinner sig i i köpprocessen. Det ställer också nya krav på att kunna agera och  möta kunden i en mängd olika kanaler oavsett var denne befinner sig under hela dygnet eller under hela köpprocessen. Det här brukar kallas för omnichannel.

Utplåna gränserna

Vi ser ett starkt behov av att utplåna de traditionella gränserna mellan de traditionella marknadsföringsdisciplinerna. Den traditionella uppdelningen mellan reklam, PR, annonsköp, digitalt/webb, redaktionell innehållsproduktion, kommunikation i sociala medier och sist med kanske allra viktigast, försäljning och kundservice är inte relevanta på samma sätt längre.

På senare tid har det också tillkommit en rad teknikområden som man som marknadsförare har behövt lära sig och sätta sig in i.  Till exempel marketing automation och CRM, olika former av datadrivna och programmatiska annonsköp, samt “big data” och AI/prediktiv analys gör sina intåg inom marknadsföringsområdet.

Vi som har startat The Content Family har lång erfarenhet av publicistisk verksamhet, kommunikation, marknadsföring och försäljning. Vi har vårt hjärta inom Content Marketing och innehållsmarknadsföring, vilket kanske hörs på vårt namn. Vi har en stark tro på att data och analys är viktigt för att kunna förstå vilken typ av budskap och innehåll som är relevant för våra kunders kunder. Men vi är också ”tekniknerdar” som älskar att testa och införa ny teknik som kan hjälpa oss att jobba smartare. Det kan handla om att automatisera processer, hjälpa oss att förstå hur våra läsare och målgrupper konsumerar innehåll och tekniken kan ge oss bättre sätt att nå ut till just den typ av personer som våra kunder vill hitta. Vi älskar försäljning och vårt mål är att konvertera och skapa nya affärer för våra kunder varje dag.

På din sida

I dagens snabbt föränderliga värld är det ingen som sitter inne med de perfekta lösningarna. Den tid när man kunde planera en kampanj, genomföra den enligt plan och sedan skörda framgångarna i form av ökad kännedom är över.

Framgångrik marknadsföring och kommunktion är idag en process där man testar sig fram, mäter och analyserar i realtid och korrigerar under resans gång. Marknadsföring som är ständigt på eller ”always-on”. När vi jobbar med kunder är det viktigt för oss att vi kan fungera som en integrerad del av våra kunders team. Vi planerar, vi testar och vi lär oss tillsammans. Vi tillhör samma familj.

Vår ambition är att jobba smart och nära våra uppdragsgivare. Vi vill hjälpa till att överbrygga utmaningarna som ställs på marknadsförare idag.

Vi tror på kraften i nätverket

Vi på the Content Family har en stark tro på att framtidens byråer som i hög utsträckning samarbetar med underkonsulter, frilansare och andra byråer i nätverk kommer prestera bättre kundnytta och bättre kostnadseffektivitet än byråer som försöker göra allting själva. Därför kommer vi att fokusera på att anställa kompetens och medarbetare framförallt inom vår kärnverksamhet.

Vi vill vara så nära våra uppdragsgivare vi bara kan och när vi tillsammans ser att en större helhetsåtagande krävs än vad vi själva kan leverera med vårt eget team så säkerställer vi genom samarbeten med partners och underkonsulter att så kan ske vi varje tillfälle. På så sätt blir vi mer kostnadseffektiva än många andra byråer som har en stor overhead.

Nätverksmodellen handlar också om att hitta exakt den spetskompetens som behövs för att i varje uppdrag kunna leverera bästa möjliga kvalitet. Det här gäller exempelvis skribenter. När vi får ett skrivuppdrag inom ett viss område så säkerställer vi att vi har kompetenta skribenter som har kunskap och erfarenhet inom det specifika området.

Vi har inte dyra konsulter som sitter på bänken och som våra uppdragsgivare indirekt behöver betala för, men vi har en stor familj av specialister och samarbetspartners som gör att vi kan sätta ihop just den kompetens som behövs för varje uppdrag.

Rekommenderade inlägg

Det finns inga kommentarer.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.